Jak připravit povrch před tapetováním

 

Před samotným tapetováním je nezbytně nutné připravit podkladovou plochu, která Vám umouprava-povrchu-1žní předejít zbytečným komplikacím. Základová plocha musí být čistá, pevná, bez trhlin a látek, jež by bránily lepení. Zbavená mastných a olejových skvrn, které by mohly způsobit skvrny na tapetě, popřípadě zabránit samotnému přilnutí lepidla na takto znečištěné ploše.
    Nezapomínejte, že podkladovou plochou není jenom nosná stěna (zdivo, stavební panely), ale také různé vrstvy jako omítky, izolace, barvy, nátěry, staré tapety a stěrkové plochy. Proto se přesvědčte o pevnosti a nasákavosti každé podkladové plochy.

 

 

Typy povrchů z hlediska nasákavosti

Z hlediska schopnosti podkladu absorvovat vlhkost se dělí vrstvy na savé (dřevo, beton, sádrokarton, cihla) a nesavé (linoleum, plast, kov). Vzhledem k tomu, že se tapetování provádí na savých površích je zapotřebí např. omítnutím, odstraněním barevné vrstvy, či štěrkováním nasákavost nesavých povrchů zvýšit.


Jak zkontrolovat kvalitu omítky, její vlhkost popřípadě nasákavost si vysvětlíme v následujících tipech:

 

Kontrola kvality omítky

kontrola-povrchu-1Kvalitu omítky můžete provést jednoduše přejetím dlaní po povrchu omítky, popřípadě za pomoci kousku lepicí pásky. Přilepí-li se Vám na prsty zrnka prachu či na lepicí pásku, není pevnost dostatečná.

 

 

Ověření vlhkosti

Test vlhkosti omítky lze provést vlhkoměrem. Nemáte-li jej k dispozici nalepte folii o ploše zhruba 0,5m2 na stěnu pomocí lepící pásky a nechte připevněnou zhruba dvacetčtyři hodin. Pokud se na vnitřní straně objeví kondenzovaná pára nebo plocha ztmavne, je omítka nadměrně vlhká, a proto je zapotřebí počkat než vyschne nebo vytopit místnost pomocí tepelného zářiče.

 

kontrola-povrchu-2

Nasákavost omítky

Otestovat nasákavost můžete štětcem eventuálně rozprašovačem. Nastříkejte na zeď vodu a sledujte, jak se změní základová plocha. Je-li nasákavost povrchu dobrá, změní se barva omítky po krátkém čase. Je-li nasákavost vysoká, dojde k rychlému ztmavnutí. V takovémto případě proveďte hloubkový penetrační nátěr, který redukuje a vyrovnává nasákavost.
      Na tapety s papírovou nosnou vrstvou speciální penetrační nátěr použít nemusíte, jsou totiž automaticky penetrovány při lepení tapetovým lepidlem Metylan.
     Naopak před lepením tapety s nosnou vrstvou vlies je třeba penetraci v každém případě provést. Lepidlo se v tomto případě nanáší přímo na stěnu, nikoli na tapety. Nasákavý povrch stěny příliš rychle vstřebává vlhkost lepidla a stává se, že lepidlo uschne dřív než přiložíme tapetu. Základní nátěr hloubkovým penetračním nátěrem Metylanem udrží stěnu ve vlhkém stavu, takže můžete jednoduše a bez zbytečných starostí tapetu přitlačit na stěnu a vlhká vrstva lepidla zajistí dokonalé přilepení tapety.

 

 

Jak na praskliny?

Nachází-li se na stěně jakékoliv praskliny, je zapotřebí je vyplnit pružným spárovacím materiálem (například hmotou Crack Filler) a poté vyhladit stěrkováním.