tmely na stěny

Příprava stěny před tapetováním je nesmírně důležitá. 

Důvody použití tmelu před tapetováním: 

  • celoplošné stěrkování (vyrovnání nerovných a hrubých podkladů)
  • utěsňování spár a trhlin (zajištění přídržnosti a celistvé jednotnosti povrchu)