Tapetování stěn a problematických míst

Tapetování stěn 

 

Při tapetování stěn či jakýchkoliv jiných ploch dodržujte pravidlo, které říká, že tapeta jde vždy od zdroje světla. To znamená začít od okna směrem do středu místnosti. Před samotným tapetováním stěn pečlivě změřte vzdálenosti od stropu k podlaze a přičtěte ke každému pruhu tapety zhruba pět centimetrů na překrytí, kterým se upraví rohy a okraje podél stěn.

 

První díl tapety nalepujte podél předem vyznačené čáry odměřené olovnicí, která zajistí, že všechny následující pásy budou nalepeny rovně. Tapetu uhlazujte kartáčem nebo pěnovým válečkem od středu ke krajům, čímž vytlačíte bubliny a vyrovnáte vrásky. Přehyb ve vnitřním rohu přejeďte oblou hranou nůžek, čímž zvýrazníte rýhu a po opatrném poodlepení tapety od stropu a stěny, přesahující část podle ní odstřihněte. Okraj dohlaďte kartáčem a dočistěte vlhkou houbou. U vnějších rohů zahněte tapety asi 2,5 cm za roh a tento přesah překryjte dalším dílem. Spoje mezi jednotlivými díly tapety přejeďte suchým válečkem, kterým vytlačíte zbytky lepidla.

tapetovani_cara_olovnice_1 tapetovani_uhlazeni_


Tapetování stropů

Tapetování stropů předchází tapetování stěn. Vzhledem ke své náročnosti se doporučuje jej provádět ve dvou. Opět dodržujte obecné pravidlo, kdy tapeta jde od světla. Pomocí vodováhy si vyznačte dva body ve vzdálenosti 50 centimetrů od paralelní zdi, aby ostatní pásy byly v rovině. Nalepte první pás podél linky a nechte vždy na začátku lehký přesah pásu tapety, přejeďte pás pomocí pěnového válečku a vyžeňte bubliny a nerovnosti. V rozích, kde se stýká strop a dvě stěny, tapetu nejdříve opatrně šikmo nastřihněte a přesahy přilepte přesně podle tvaru rohu.


Tapetování rohů

Pruh tapety ustřihněte tak, aby přesahovala na další stěnu o cca 2 cm. Tento přesah tapety nastřihněte na několika místech. Zbytek pruhu nebo nový pruh se nyní přiloží na tento přesah. U tapet se silnou strukturou tapetujte do rohu s malým přesahem.


Zásuvky a vypínače

tapetovani_kolem_vypinace_ tapetovani_kolem_zasuvky_

Před tapetováním kolem zásuvek a vypínačů nejprve vypněte elektrický proud. Jde-li odmontovat rámeček vypínače, odmontujte jej. Samotný pás tapety přelepte přes odkryté spínače zásuvek a vypínačů. Následně pomocí nože proveďte křížový řez v oblasti vypínačů a zásuvek. Po zaschnutí tapet pomocí nože vyřízněte tapetu z prostoru vypínače nebo zásuvky tak, aby samotný rámeček kompletně zakrýval výřez.


Okenní rámy a dveřní zárubně

tapetovani_oblouku__ tapetovani_oblouku_2

Tapetu nastříhejte přibližně podle tvaru okna či dveří s tří centimetrovým přesahem. Po nalepení na stěnu, vyznačte hranu mezi stěnou a rámem (oblou stranou nůžek) a podle ní roh přesně zastřihněte nebo zařízněte pomocí zalamovacího nože. Pak opět dolaďte kartáčem, vždy směrem od středu k rámu nebo jinému otvoru. Pamatujte, že se začíná tapetovat vždy pouze z jedné strany oken či dveří. Nikdy ne ze dvou stran, aby se dosáhlo napojení vzoru.

 

Rady na závěr

 

  • Při tapetování začínejte vždy směrem od zdroje světla, aby spoje nevytvářely stíny
  • Chcete-li tapetovat všechny plochy, začněte stropem a pokračujte nejdůležitější stěnou, směrem od světla. Pokud chcete tapetovat jen stěny, vymalujte nejdříve strop.
  • Aby se struktura tapety nepoškodila, nepoužívejte na plastické tapety váleček, nýbrž raději tapetu přitiskujte hadříkem.
  • Vzduchové bubliny na tapetě odstraníte propíchnutím ostrým nožem. Štětečkem dovnitř dopravíte trochu lepidla a začistíte kartáčem a vlhkou houbou.